High Performance Teams

  • 2. maj 2014
  • .
  • 0 Comments
  • Rene

Alle snakker om det, men er der måske nogen, der har prøvet det?
Jo, det har jeg så  – jeg har i hvert tilfælde bevis på det 😉

High Performance Team

“Beviset” er herover, som et af  resultaterne af en workshop, hvor et større projekt, som jeg havde været projektleder på, skulle evalueres.

Som en del af evalueringen, der i øvrigt blev drevet af en ekstern facilitator, blev der spurgt ind til, hvordan projektdeltagerne havde det mht. motivation, samarbejde m.m. i forskellige stader af projektet.

Resultatet blev heraf blev overført til og fastholdt i denne tegning. Meget imponerende – og ikke mindst inspirerende!

Gennem denne proces har jeg fået en helt fantastisk forståelse af, hvordan et team udvikler sig – noget jeg især har kunnet anvende i opstart af nye teams, som jeg jo netop som freelance projektleder ofte er med til.

Dette har også givet mig indblik i, hvorfor folk reagerer som de gør i de forskellige faser i et projekt – og det gør bare konflikthåndtering så meget nemmere.

Ifølge teorien gennemgår et team netop under de rette omstændigheder de her skitserede fire faser: Formingstormingnorming og performing.

Teorien stammer oprindeligt helt tilbage fra 1965 og er udtænkt af professor Bruce W Tuckman som et af sine resultater af forskningen i gruppedynamik.

Tuckman